Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • SMAG #09: Ind i smagsoplevelsen
    SMAG #09: Ind i smagsoplevelsen

Du er her

Smag #09: Ind i smagsoplevelsen

Søger...

Bøger "Ind i smagsoplevelsen" er en lærebog til læreruddannelsen, om hvordan cases med fokus på smag kan bruges i faget madkundskab. Download bogen her.

Den gennemgående hypotese i ’Ind i smagsoplevelsen’ er, at inddragelse af cases i læreruddannelsens fag, særligt faget madkundskab, kan foregribe en på en gang formende og udforskende dialog om konkrete eksempler fra undervisning. Arbejdet med cases kan lade både teoretisk viden og praksiserfaringer kaste hver sit lys på forskellige komplekse didaktiske situationer og dermed skabe grobund for at udvikle lærerfaglig dømmekraft – det være sig i praktiske situationer på klasserummets arena, i udvikling af undervisningsprogrammer og i kollegiale samtaler om didaktisk kvalitet.

Bogen præsenterer cases som metode og analyseværktøj; den udfolder smagsbegrebet og hvilke særlige didaktiske overvejelser, der følger med, når undervisningen handler om eller inddrager smag; og den slutter af med syv forskellige cases om smagsundervisning, alle med studiespørgsmål, der kan inddrages i undervisningen.

Forfatterne bag bogen, Majbritt Pless og Peter Brodersen, er begge lektorer ved læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. De har i Smag for Livet arbejdet med at udvikle og afprøve didaktisk teori og praksis for smagsundervisning – både når indholdet i undervisningen er smag, og når undervisningen foregår gennem smag og smagsoplevelser.

Ind i smagsoplevelsen er udgivet af Smag for Livet Forlag og kan downloades gratis som e-bog i pdf fra denne side.

Øvrige udgivelser i skriftserien SMAG kan downloades her.

Omtalt i artiklen

Lektor, master i sundhedspædagogik (MSU), lærer

Majbritt Pless er lektor ved Læreruddannelsen på Fyn, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor hun underviser i faget madkundskab.

Majbritt Pless har igennem mange år arbejdet med børn, mad og sundhed. I Smag for Livet arbejder hun i praksis med at udvikle undervisningsforløb og forankre Smag for Livets projekter på læreruddannelsen. Hun har også stået bag konkurrencen Madkamp - DM i Madkundskab.

Lektor og forsker, cand.pæd.

Peter Brodersen er uddannet lærer og cand.pæd. og har et mastermodul i evalueringsteori.

Blandt Peter Brodersens interesseområder er æstetik i undervisningen, faglighed og dannelse, klasseledelse og lærerroller, differentiering og motivation, og evaluering af undervisning og læreproces.

Peter Brodersen er ansat som lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ved læreruddannelsen og ved Center for Anvendt Skoleforskning. Han har igennem flere år tillige undervist på efter- og videreuddannelser og den pædagogiske diplomuddannelse.

Hos Smag for Livet vil Peter bidrage til at udvikle didaktiske begreber og modeller om smag, undervisning og dannelse, der kan anvendes i lærer- og pædagoguddannelsen. Dertil kommer idéudvikling vedrørende læremidler til faget Madkundskab på læreruddannelsen.