Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Aktiviteter med temaet Smagslege

Kultur og traditioner > Maskulinitet, smag og samfund
Eleverne skal gennem legende, sociale øvelser erfare, hvordan deres holdninger (i dette tilfælde til smag) kan omsættes til brugbar data via et spørgeskema. Samtidig skal de erfare samt sætte ord på, hvordan fællesskaber opstår og udvikles; hvad er det, der gør, at mennesker danner fællesskaber og fylder disse med værdier og præferencer? Inden for sociologien tales bl.a. om neotribalisme, dvs. en slags ”stammer”, hvor medlemmer mødes omkring deres værdier/syn på verden/interesser/præferencer. Og en tilslutning til disse bliver en forudsætning for et medlemskab. Spillereglerne i en stamme kan med et sociologisk begreb kaldes doxa (se mere under uddybende), og det kan være helt afgørende at kunne afkode og efterleve en sådan doxa, hvis ellers man ikke vil stå uden for fællesskabet. Gennem øvelserne erfarer eleverne disse sociale mekanismer, og dette bruges som afsæt til at arbejde med fagbegreber.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
Faglige temaer
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
Aktivitetstyper
 • Leg
 • Snak
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Leg
 • Snak
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
Kultur og traditioner > Smagen af jul
I denne aktivitet skal eleverne gennem et memory-spil få kendskab til et bredt udvalg af krydderier og aromaer, som ofte forbindes med den traditionelle danske juls retter og måltider. De skal undersøge disse krydderier og aromaer udelukkende ved brug af lugtesansen for at blive bevidste om lugtesansens betydning for smagen og opleve, at duft er tæt koblet til erindringer, hukommelse, minder og følelser. De skal diskutere sanseoplevelser og herigennem blive bevidste om, hvilke erindringer, minder og følelser, som de forbinder med de pågældende krydderier og aromaer.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Måltid og madkultur
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Jul
 • Krydderier
 • Lugtesansen
 • Smagslege
 • Erindringer
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Duft
 • Sans
 • Snak
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Spil
 • Duft
 • Sans
 • Snak
 • Måltid og madkultur
 • Madlavning
 • Jul
 • Krydderier
 • Lugtesansen
 • Smagslege
 • Erindringer
Eleverne skal tilegne sig viden om de 5 grundsmage, som smagssansen kan registrere. Gennem et vendespil skal de få kendskab til et bredt udvalg af fødevarer ved at smage og diskutere, hvilke grundsmage som fødevarerne repræsenterer.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Råvarekendskab
 • De fem grundsmage
 • Smagslege
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Sans
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Spil
 • Sans
 • Råvarekendskab
 • Madlavning
 • De fem grundsmage
 • Smagslege
I denne aktivitet skal eleverne identificere forskellige fødevarer, madlavningsprocesser og/eller madlavningsteknikker udelukkende via høresansen og dermed blive bevidste om, at høresansen også har betydning for smagen og smagsoplevelsen. Derudover skal de lære at sætte ord på mad- og smagsoplevelser.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Smagsoplevelser
 • Smagens fysiologi
 • Smagslege
 • Tilsmagning
Aktivitetstyper
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Sans
 • Beskriv
 • Spil
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Udforsk
 • Undersøg
 • Sans
 • Beskriv
 • Spil
 • Tekstur
 • Smagsoplevelser
 • Smagens fysiologi
 • Smagslege
 • Tilsmagning
 • Madlavning
I denne aktivitet skal eleverne spille Smagsriget, et spil der omfatter sanserne, kreativitet, viden og mod. Igennem spillet er der mulighed for at vinde råvarekort, som til sidst skal bruges til at komponere et festmåltid. Efter spillet fordeles grupperne til at lave forret, hovedret eller dessert. Hver gruppe udvælger frugter og/eller grøntsager baseret på deres pointkort, som senere skal bruges at udvikle et festmåltid.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Råvarekendskab
 • Smagslege
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Spil
 • Smag med alle sanser
 • Råvarekendskab
 • Smagslege
I naturen og havet > Smag for naturen
Denne aktivitet afrunder dag 2, idet eleverne spiller et udendørs duftmemoryspil. Spillet foregår, ved at spande parvis fyldes med råvarer/planter/smage/dufte, så hver råvare/plante/smag/duft går igen to gange. Spandene fordeles så ud over et passende areal, og overordnet går spillet ud på det samme, som eleverne kender fra almindeligt vendespil: der skal findes to ens dufte; der vælges to spande, og er duftene ikke ens, vendes spandene igen, og turen går videre. Mere detaljerede regler findes under uddybende.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Smagslege
 • Vilde planter
 • Lugtesansen
Aktivitetstyper
 • Leg
 • Duft
 • Sans
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Leg
 • Duft
 • Sans
 • Madlavning
 • Smagslege
 • Vilde planter
 • Lugtesansen
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Kort og spil
Her finder I brætspillet Smagsriget - et spil der omfatter sanserne, kreativitet, viden og ikke mindst madmod. NB: Kun print-selv.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Grøntsager
 • Smagsoplevelser
 • Smagslege
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Sans
 • Madkundskab
 • Spil
 • Sans
 • Grøntsager
 • Smagsoplevelser
 • Smagslege
I dette vendespil kan eleverne opnå kendskab til et bredt udvalg af fødevarer ved at smage og diskutere, hvilke grundsmage som fødevarerne repræsenterer. NB: Spillet er print-selv.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Smagslege
Aktivitetstyper
 • Spil
 • Madkundskab
 • Spil
 • De fem grundsmage
 • Smagslege