Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Aktiviteter med temaet Kritisk refleksion

Kultur og traditioner > Maskulinitet, smag og samfund
Eleverne skal i første omgang gøre sig den grundlæggende erkendelse, at kønsroller i høj grad er kulturbestemte. Konkret skal eleverne i denne aktivitet forholde sig kønsmæssigt til forskellige fødevarer, ligesom de skal være aktivt skrivende. Alt sammen skal lede frem til en åbning for spørgsmålet: hvad er maskulinitet egentlig? Og dermed også kønsroller i bredere forstand.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • Sociale og kulturelle forhold
Faglige temaer
 • Kønsroller
 • Kritisk refleksion
 • Medier
 • Magt
Aktivitetstyper
 • Smag
 • Snak
 • Skriv
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Smag
 • Snak
 • Skriv
 • Kønsroller
 • Kritisk refleksion
 • Medier
 • Magt
 • Sociale og kulturelle forhold
Eleverne skal gennem legende, sociale øvelser erfare, hvordan deres holdninger (i dette tilfælde til smag) kan omsættes til brugbar data via et spørgeskema. Samtidig skal de erfare samt sætte ord på, hvordan fællesskaber opstår og udvikles; hvad er det, der gør, at mennesker danner fællesskaber og fylder disse med værdier og præferencer? Inden for sociologien tales bl.a. om neotribalisme, dvs. en slags ”stammer”, hvor medlemmer mødes omkring deres værdier/syn på verden/interesser/præferencer. Og en tilslutning til disse bliver en forudsætning for et medlemskab. Spillereglerne i en stamme kan med et sociologisk begreb kaldes doxa (se mere under uddybende), og det kan være helt afgørende at kunne afkode og efterleve en sådan doxa, hvis ellers man ikke vil stå uden for fællesskabet. Gennem øvelserne erfarer eleverne disse sociale mekanismer, og dette bruges som afsæt til at arbejde med fagbegreber.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
Faglige temaer
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
Aktivitetstyper
 • Leg
 • Snak
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Leg
 • Snak
 • Smagslege
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Sociale og kulturelle forhold
 • Samfundsfaglige metoder
På basis af elevernes besvarelser i spørgeskema skal eleverne nu udarbejde pindediagrammer, kigge efter mønstre i besvarelserne samt vurdere dataenes validitet og reliabilitet.
Fag
Samfundsfag
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Social kontekst
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Regn
 • Samfundsfag
 • Udskoling
 • Snak
 • Regn
 • Kritisk refleksion
 • Kønsroller
 • Diskurser
 • Social kontekst
Bæredygtighed og madspild > Udnyt naturens ressourcer - undgå madspild
Denne aktivitet handler om smagning og sanseoplevelser af juice ved forskellige temperaturer samt om at gøre sig refleksioner over frugt og grønts smag og anvendelsesmuligheder.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Madspild
 • Kritisk refleksion
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Undersøg
 • Tilbered
 • Snak
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Sans
 • Smag
 • Undersøg
 • Tilbered
 • Snak
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Madspild
 • Kritisk refleksion
Denne aktivitet handler om at arbejde kreativt med fødevarer og smag med henblik på at blive bevidst om, hvordan man kan anvende hele fødevaren og undgå madspild.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
Faglige temaer
 • Tilsmagning
 • Kritisk refleksion
 • Madspild
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Sans
 • Smag
 • Undersøg
 • Tilbered
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Snak
 • Sans
 • Smag
 • Undersøg
 • Tilbered
 • Madlavning
 • Fødevarebevidsthed
 • Tilsmagning
 • Kritisk refleksion
 • Madspild
Eleverne skal undersøge en række fødevarer med alle deres sanser, reflektere over smagsoplevelsen og udvikle deres sprog om smag.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Madmod
 • Sæt ord på smagen
 • Kræsenhed
 • Kritisk refleksion
 • Neofobi
Aktivitetstyper
 • Sans
 • Smag
 • Læs
 • Skriv
 • Snak
 • Madkundskab
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Sans
 • Smag
 • Læs
 • Skriv
 • Snak
 • Madmod
 • Sæt ord på smagen
 • Kræsenhed
 • Kritisk refleksion
 • Neofobi
 • Madlavning
Skriveøvelser > Smag, sans og skriv
Gruppearbejde - Smag og genreformidling (35 min.). Denne øvelse træner din bevidsthed om forholdet mellem genrer og skriftlig formidling (om smag).
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Fremstilling
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Smags- og skriveøvelse: Smag betragtet konkret og abstrakt (25 min). Denne øvelse træner din skriftlige evne til at anskue et emne konkret og abstrakt.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Fremstilling
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Øvelse (20 min.): Sans og beskriv et æble.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Fremstilling
 • Kritisk refleksion
 • Skriveøvelser
Råvarer og retter > Smagen af løg
Eleverne skal, på baggrund af deres viden om løg, udvikle, tilberede og præsentere en kreativ løg-ret med fokus på forskellige smage og teksturer i løg.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Råvarekendskab
 • Løg
 • Kritisk refleksion
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Udforsk
 • Tilbered
 • Smag
 • Beskriv
 • Fremlæg
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Snak
 • Udforsk
 • Tilbered
 • Smag
 • Beskriv
 • Fremlæg
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Råvarekendskab
 • Løg
 • Kritisk refleksion
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Kort og spil
Vi har mange forskellige grunde til at vælge at spise, som vi gør. Disse smagsdimensionskort kan bruges til at overveje, hvad der betyder mest for dig og hvad der påvirker din og andres smag.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smag med alle sanser
 • Kritisk refleksion
Aktivitetstyper
 • -
 • Madkundskab
 • Smag med alle sanser
 • Kritisk refleksion
Undervisningsredskaber (folkeskolen) > Plakater
Denne plakat viser de syv dimensioner af smag, som er beskrevet af Karen Wistoft og Lars Qvortrup i bogen Smagens didaktik. Note: Plakatens rækkefølge på de enkelte smagsdimensioner er tilfældig og ikke en rangordning af de forskellige smagsdimensioner.
Fag
Madkundskab
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Madkultur
 • Madglæde
 • Kritisk refleksion
 • Smag med alle sanser
Aktivitetstyper
 • -
 • Madkundskab
 • Madkultur
 • Madglæde
 • Kritisk refleksion
 • Smag med alle sanser