Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Rollemodeller øger elevers mestringsforventning. Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.
    Rollemodeller øger elevers mestringsforventning. Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.

Du er her

Styrk elevernes mestringsforventning gennem rollemodeller

Søger...

Nyhed om undervisning Du kan støtte dine elevers mestringsforventning i undervisningen gennem fire kilder. Brugen af rollemodeller er en af dem. I denne artikel får du inspiration til dit arbejde med rollemodeller i undervisningen gennem teori, praktiske eksempler og konkrete undervisningsforløb fra Fag med Smag.

Teori: Fokus på rollemodeller

Rollemodeller er en anden kilde til at styrke elevernes mestringsforventning. At iagttage andre og have rollemodeller er en måde at forstå og lære gennem en anden. Rollemodeller agerer ofte som forbilleder og skal have en vis grad af sammenligningsgrundlag med eleverne selv (Skaalvik og Skaalvik 2018; Bandura 2007). I uddannelsessammenhæng kan det være en faglærer, der arbejder ud fra mesterlæreprincippet og viser, hvordan en opgave kan løses, men det kan også være en ligeværdig rollemodel i form af en klassekammerat. Elevernes forventning om at mestre kan påvirkes af at se andre mestre opgaven og betegnes som vikarierende erfaring. At se andre klare opgaven kan styrke elevernes tro på, at de selv kan løse opgaven eller give eleverne ideer til eventuelle løsningsforslag. Iagttagelse kan dermed også ses som en form for modellering (Skaalvik og Skaalvik 2018).

Eksempler fra praksis som du som faglærer kan orientere dig mod

Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.
  • Eleverne kigger på instruktionsvideoer af faglige fyrtårne som fx Kirstens Thurs video om Innovation i køkkenet, eller på faglæreren og bliver inspireret og motiveret til at løse opgaven eller arbejde med temaet.
  • Eleverne ser en anden elev få ros af faglæreren for en bestemt måde at agere på, og eleverne forsøger at agere på lignende vis.

Perspektiver fra Fag med Smags undervisningsmaterialer

Materialerne i Fag med Smag er udarbejdet, så der lægges vægt på gruppearbejdet og med fokus på, at eleverne kan støtte og vejlede hinanden gennem løbende refleksionsspørgsmål. Her støttes eleverne i at agere rollemodeller for hinanden gennem et tæt og forpligtende samarbejde.

Videomaterialerne på Fag med Smag er en anden vinkel, der kan understøtte brugen af rollemodeller og virke inspirerende for eleverne. Fagpersonerne i videoerne er udvalgt, så de kan agere faglige rollemodeller og giver forhåbentlig eleverne mulighed for at kunne identificere sig med dygtige faglige personligheder, de ser op til eller gerne vil lære noget af. Et eksempel er konditor Kirstens Thurs video om Innovation i køkkenet. Her forsøger vi at hylde Kirstens erfaringsviden og vise, hvordan man med hårdt arbejde og kreativitet kan arbejde innovativt i køkkenet. Filmen lægger vægt på, at grundighed, omhu og udholdenhed i opgaveløsningen ofte er vejen frem til succes. Kirsten er bevidst om, at hendes dygtighed i køkkenet kun er kommet gennem en masse træning, mislykkedes forsøg og en ukuelig vedholdenhed. Mange opgaver kræver mange gentagelser, øvelse og tålmodighed, og Kirsten er som fagligt fyrtårn garant for dette.

Fag med Smags videomateriale har ydermere fokus på, at eleverne får en indsigt i fagpersonernes levede arbejdsliv og giver et autentisk indblik i branchens håndværksmæssige forventninger og traditioner. Videoen om Maillard-reaktioner forsøger at koble den gastrofysiske viden sammen med den gastronomiske viden, så eleverne gennem faglige fyrtårne kan se, hvordan man kan koble erfaringsviden og praktisk kunnen sammen med gastrofysisk viden.

Refleksionsspørgsmål til faglæreren

  • Hvordan kan jeg som faglærer agere fagligt fyrtårn for mine elever?
  • Hvordan kan jeg inddrage andre rollemodeller i min undervisning? Eksempelvis gæster udefra, andre faglærere og ressourcepersoner på skolen eller elevernes lærepladser.
  • Hvordan kan eleverne agere rollemodeller for hinanden? Og hvad kan jeg som faglærer gøre for at skabe de mest optimale rammer?

Læs om de fire kilder til mestringsforventning

 

SUCCESOPLEVELSER

ROLLEMODELLER

OPMUNTRING

KENDSKAB TIL EGNE REAKTIONER

 

Omtalt i artiklen

Læremiddelredaktør, lærer, cand.pæd.

Anne Torpegaard Festersen er ansat som læremiddeludvikler og formidler i Smag for Livet. Her har hun til opgave at udvikle og redigere læremidler, som skal bruges i bl.a. grundskolens undervisning. Læremidlerne er tilgængelige i Smag for Livets gratis app til lærere, Fag med Smag.

Anne er cand.pæd. i generel pædagogik og desuden uddannet lærer med linjefag i idræt, matematik, samfundsfag og kristendomskundskab.