Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

 • Succesoplevelser øger elevernes mestringsforventning. Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.
  Succesoplevelser øger elevernes mestringsforventning. Illustration: Mikkel Damsgaard Petersen.

Du er her

Styrk elevernes mestringsforventning gennem succesoplevelser

Søger...

Nyhed om undervisning Du kan støtte dine elevers mestringsforventning i undervisningen gennem fire kilder. Succesoplevelser er en af dem. I denne artikel får du inspiration til dit arbejde med succesoplevelser i undervisningen gennem teori, praktiske eksempler og konkrete undervisningsforløb fra Fag med Smag.

Teori: Fokus på fuldførelse af opgaven – det at få succesoplevelser

I undervisningssammenhæng er der fokus på, at eleverne fuldfører en opgave med oplevelsen af succes, hvilket kan medvirke til, at elevernes mestringsforventning styrkes. Gentagne succesoplevelser forbindes med stor sikkerhed for succes næste gang en lignende opgave skal løses. Eleverne kan over tid udvikle en større tro på egne evner, blive mere robuste, selvsikre og turde prøve nyt. Omvendt kan tidligere erfaringer med ikke at kunne mestre samme opgave eller udfordring også spille ind og påvirke eleverne negativt.

Når eleverne skal lære nye færdigheder, er det vigtigt at starte på et realistisk mestringsniveau og gå frem i et tempo, hvor eleverne kan klare opgaven og samtidig blive udfordret på et passende niveau (Skaalvik og Skaalvik 2018; Kähler 2012).

Mål
Autentisk mestringsforventning styrkes, når eleverne sætter sig eller får hjælp til at opstille kortsigtede og konkrete mål. Ved at være fokuseret mod et overskueligt mål har eleverne bedre mulighed for at vurdere, hvad der kræves af dem for at nå i mål og få en succesoplevelse. Den synlige læringsproces styrker elevernes mulighed for at kunne se en faglig progression, hvilket kan styrke deres mestringsforventning (Skaalvik og Skaalvik 2018).

Eksempler fra praksis du som faglærer kan orientere dig mod:

 • Eleverne præsenterer en opgave(løsning), et produkt eller andet foran holdet eller i en gruppe.  
 • Eleverne kommer i mål med en opgave de kan overkomme, og er tilfredse og stolte over resultatet.
 • Eleverne kan gennem synlige mål overskue vejen mod målet og gennemtænke mulige løsningsforslag, som kan være retningsgivende for arbejdsprocessen.

Perspektiver fra Fag med Smags undervisningsmaterialer

Fag med Smags undervisningsforløb er didaktisk bygget op omkring temaer med et antal passende og afgrænsede aktiviteter. Aktiviteterne er afstemt, så de forsøger at give eleverne mulighed for at fuldføre en overkommelig opgave med en støttende ramme i form af løbende refleksionsspørgsmål, synlige mål og elevark med selvstændige opgaver.

Fag med Smags undervisningsforløb giver den enkelte faglærer mulighed for at tilpasse forløbene efter elevernes forudsætninger og med øje for at skabe realistiske udfordringer til den enkelte klasse og elev. Læreren kan følge forløbenes progression eller udvælge enkelte aktiviteter. Flere forløb har forslag til, hvordan der kan arbejdes med aktiviteterne på forskellige faglige niveauer alt efter elevernes forudsætninger. Af eksempler kan nævnes Emilie Daugbjerg Christensens forløb om (oste)videnskaben. Her er opstillet to forslag til, hvordan eleverne kan udarbejde og strukturere en præsentation af en ostesmagning. Forløbet støtter lærerens mulighed for at rammesætte aktiviteten, så den tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og optimerer rammerne for, at eleverne kan lykkes og få succes. Faglæreren kan også se forslagene som en mulighed for at arbejde med differentiering, idet eleverne kan vælge den opgave, der passer til deres forudsætninger. Forløbet er udarbejdet til tjenerelever, men flere af aktiviteterne kan med fordel anvendes på gastronom- eller mejeriuddannelsen.

Udover de konkrete forslag til aktiviteterne har Fag med Smag udarbejdet en samling inspirationsmaterialer, som på hver deres måde giver forslag til, hvordan man kan arbejde med faglig læsning. Materialerne er forskellige og præsenterer på hver deres måde faglæreren for, hvordan eleverne kan være aktive før, under og efter læsningen af en fagtekst.

Refleksionsspørgsmål til faglæreren

 • Hvad kender jeg til mine elevers læringsforudsætninger?  
 • Hvordan kan jeg aktivere og synliggøre elevernes viden om det emne, de skal arbejde med, så det bliver muligt at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i forløbet?
 • Hvilket vidensgrundlag skal mine eleverne have, inden de går i gang med de selvstændige opgaver?
 • Hvordan kan jeg rammesætte forløbet, så alle elever oplever succes trods forskellige faglige forudsætninger? (tænk her på gruppe/par/individuel, læsestrategier, forskellige roller og differentieringsmuligheder)
 • Hvordan kan jeg løbende vejlede og støtte mine elever gennem arbejdsprocessen?

Læs om de fire kilder til mestringsforventning

 

SUCCESOPLEVELSER

ROLLEMODELLER

OPMUNTRING

KENDSKAB TIL EGNE REAKTIONER

 

Omtalt i artiklen

Læremiddelredaktør, lærer, cand.pæd.

Anne Torpegaard Festersen er ansat som læremiddeludvikler og formidler i Smag for Livet. Her har hun til opgave at udvikle og redigere læremidler, som skal bruges i bl.a. grundskolens undervisning. Læremidlerne er tilgængelige i Smag for Livets gratis app til lærere, Fag med Smag.

Anne er cand.pæd. i generel pædagogik og desuden uddannet lærer med linjefag i idræt, matematik, samfundsfag og kristendomskundskab.