Gå til hovedindhold

Du er her

Smagen af frugt og grønt: Tværfaglige moduler (1 og 9)

Dansk
Kemi
1. g
2. g
3. g
Forfattere:  Casper Thrane, Lone Berg

Forløbet "Smagen af frugt og grønt: Smagsbegrebet undersøgt og overvejet" starter og afslutter med et fælles modul på tværs af dansk og kemi - modul 1 og modul 9. Disse forefindes her.

Overordnet forløbsplan finder du lige her.

Aktiviteter i forløbet

Denne aktivitet indleder hele forløbet på tværs af kemi og dansk. Vi forstår ikke alle det samme ved begrebet smag. Vi har imidlertid alle mere eller mindre bevidste holdninger til smagsbegrebet. Det er ofte holdninger, som viser, at vi anser smagsbegrebet for at være en essentiel størrelse, hvis betydninger er vidtrækkende og omsiggribende. Taler vi f.eks. om smagen som kemisk-fysiologisk størrelse, hvor tungens ca. 9.000 smagsløg registrerer de fem grundsmage surt, sødt, salt, bittert og umami? Eller er der snarere tale om smagen som en social og kulturel størrelse, som er med til at vise, hvem man er – og derfor også, hvem man ikke er – ikke mindst gennem den måde vi taler om smagen på? Det kan også være, at vi forstår begrebet smag som noget helt personligt, der er knyttet tæt sammen med erindringen?
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagsreceptorer
 • De fem grundsmage
 • Smagens psykologi
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Snak
 • Fremlæg
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Snak
 • Fremlæg
 • Smagsreceptorer
 • De fem grundsmage
 • Smagens psykologi
Denne aktivitet afslutter hele forløbet og har omdrejningspunkt i begrebet konvivialitet. Konvivialitet vil sige en medleven i måltidet - dvs. det engagement, som ikke blot handler om at spise maden, men også skabe en kontekst og en indleven. Gruppevis laver/medbringer eleverne en ret til 3-4 personer. Denne indgår i fællesspisning, og programmet står derudover på gruppefremlæggelser, digtoplæsning m.v.
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Aromastoffer
Aktivitetstyper
 • Tilbered
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Tilbered
 • Aromastoffer