Gå til hovedindhold

Du er her

En bid af danskfaget - Smagen af billedanalysen

Dansk
Udskoling
Forfattere:  Anne Bech

 Få eleverne ind i billederne og ud af klasselokalet!

Guldalderen eller Det moderne Gennembrud er obligatoriske litterære og kunstneriske perioder, som udskolingsklasser i dansk skal forholde sig til. Dette forløb “En bid af danskfaget- Smagen af billedanalysen” har til formål at få elevernes analysearbejde til at munde ud i parafraser af allerede kendte kunstbilleder, gerne genskabt i autentiske miljøer som fx Frilandsmuseet eller andre museer med ældre bygninger og interiør i gammel stil. Eleverne skal altså selv på banen og genskabe deres version af et givent motiv. Til inspiration kan du her læse, hvordan en 9. klasse arbejdede med forløbet.

T.v: Christian Krohg: "Ane Gaihede skærer brød", Bergen Kunstmuseum. T.h.: Emma, 9.d, Brøndbyøster Skole (foto: Anne Bech)

Aktiviteter i forløbet

Anna Anchers “Pigen i køkkenet” anvendes som et eksempel til at komme i gang med billedanalysen som genre i forhold til ældre motiver fra “Det moderne gennembrud”. Billedet vises på smartboardet i klassen (eller evt. i kopi til hver enkelt elev), og der tages en fælles faglig snak om billedet. På kopiarket er der forslag til spørgsmål, som kan få samtalen om billedet i gang.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Fortolk
 • Beskriv
 • Dansk
 • Udskoling
 • Fortolk
 • Beskriv
 • Fortolkning
I denne aktivitet skal eleverne selv arbejde med billedanalysen i makkerpar. De skal øve sig i at være detaljerede i deres beskrivelser samt lære at opdele motivet i mindre dele, så hele motivet blotlægges lidt efter lidt. På kopiarket er der flere forslag til at komme i gang med den detaljerede beskrivelse. Eleverne kan derfor selv vælge deres metode.  På kopiark 2 i aktiviteten zoomes der ind på en del af maleriet. Her skal eleverne gå mere i dybden med denne del af billedet og så småt begynde at få fortolkningen med. Her er spørgsmål som eleverne kan gå direkte i gang med.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Fortolk
 • Beskriv
 • Dansk
 • Udskoling
 • Fortolk
 • Beskriv
 • Fortolkning
I denne aktivitet skal eleverne arbejde med maleriet “Fangsten deles” af Viggo Johansen. Eleverne skal arbejde med personerne på billedet, deres indbyrdes relationer og deres kropssprog. Der er udarbejdet opgaver til billedet, som eleverne kan arbejde selvstændigt med eller i mindre grupper. Her tages den historiske samtid også med i opgaverne.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fortolkning
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Bevæg
 • Fremlæg
 • Beskriv
 • Se
 • Dansk
 • Udskoling
 • Bevæg
 • Fremlæg
 • Beskriv
 • Se
 • Fortolkning
 • Fremstilling
Nu skal eleverne til at spille roller! Personerne på P.S. Krøyers købmandsbillede skal kigges godt efter i sømmene, så kropssprog, udtryk og rollefordeling kommer på plads i elevernes egne “opsætninger” af motivet. På kopiarket er der forslag til en fælles snak om billedet i klassen, inden klassen laves om til to købmandsdiske.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Fortolk
 • Fremlæg
 • Snak
 • Dansk
 • Udskoling
 • Fortolk
 • Fremlæg
 • Snak
Der skal arbejdes grundigt i klassen med maleriet “Dansebakken ved Sorgenfri” - både hele billedet og billedet i udsnit, så alle elever er klar til at iscenesætte motivet/motiverne i det fri, hvad enten det bliver i skoven, i en park, på legepladsen el.lign. Her kan fx også inddrages kostumer og rekvisitter, hvis klassen har mod, tid og lyst til at genskabe parafraserne som på det originale værk.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Fortolk
 • Fremlæg
 • Bevæg
 • Dansk
 • Udskoling
 • Fortolk
 • Fremlæg
 • Bevæg
 • Fremstilling
Arbejdet med billedanalysen, iscenesættelse og parafraser skal nu ind i sin afsluttende fase, hvor eleverne virkelig kan vise, hvad de har lært. En lokal restaurant, som “location” for at genskabe parafraser af Carl Blochs maleri “Fra et romersk osteria”, vil være den perfekte ramme. På kopiarket er der forslag til arbejdet med parafraserne.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • Fremstilling
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Fortolk
 • Fremlæg
 • Lav
 • Sans
 • Erindr
 • Dansk
 • Udskoling
 • Fortolk
 • Fremlæg
 • Lav
 • Sans
 • Erindr
 • Fremstilling
Den sidste aktivitet er en afsluttende evaluering, som gerne skulle danne grundlag for en fælles samtale i klassen om forløbet. Forhåbentlig kan eleverne sætte ord på, hvordan det har givet dem større indsigt i maleriernes motiver, at de selv skulle iscenesætte motiverne.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • Skriv
 • Snak
 • Dansk
 • Udskoling
 • Skriv
 • Snak