Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Velkommen!

... til Fag med Smag – en original samling af udforskende, didaktiske læremidler med smag i centrum i alle fag.

Du er her

Aktiviteter med temaet Ordforråd

Ud med sproget! ... kommunikér med smag > Speaking with and about foods
I denne introducerende aktivitet er målet, at eleverne får mulighed for at producere sprog. Der tages udgangspunkt i konkrete madvarer, som eleverne skal arbejde med. Igennem eksempler og klassedialog øges elevernes opmærksomhed på, hvor mange forskellige ting de kan beskrive og fortælle om. Fokus er derfor i høj grad på, at eleverne selv skal være kommunikativt aktive og lave et oplæg for at træne deres individuelle, aktive mundtlige sprog. Udgangspunktet tages i elevernes eget valg af madvarer, hvorved deres ejerskab over præsentationen styrkes.
Fag
Engelsk
Kompetenceområder
 • Mundtlig kommunikation
Faglige temaer
 • Ordforråd
 • Funktionelt sprogsyn
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Lyt
 • Erindr
 • Beskriv
 • Engelsk
 • Udskoling
 • Snak
 • Lyt
 • Erindr
 • Beskriv
 • Mundtlig kommunikation
 • Ordforråd
 • Funktionelt sprogsyn
I denne aktivitet skal eleverne arbejde fokuseret med udtale og endvidere bruge dette til at lære om smag. Aktiviteten søger at stimulere og intensivere elevernes opmærksomhed på, hvordan de kan forbedre deres udtale. Dette gøres ved hjælp af tongue twisters og den korte tekst ”Please call Stella”, der er udviklet særligt til fonetisk orienteret undervisning. Målene er yderligere præciseret og konkretiseret for at tydeliggøre, hvilke specifikke områder indenfor fonetikken der arbejdes med. Den første del af aktiviteten fokuserer primært på udtale, hvorefter smagselementet vil indgå i den sidste del af aktiviteten. Her vil fokus være på et smagsorienteret ordforråd.
Fag
Engelsk
Kompetenceområder
 • Mundtlig kommunikation
Faglige temaer
 • Fonetik
 • Ordforråd
 • Tongue twisters
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Lyt
 • Engelsk
 • Udskoling
 • Snak
 • Lyt
 • Mundtlig kommunikation
 • Fonetik
 • Ordforråd
 • Tongue twisters
I denne aktivitet skal eleverne både arbejde med skriftlighed, mundtlighed og ordforråd. Aktiviteten indledes med, at eleverne skal se et filmklip fra filmen ”Julie and Julia”. Klippet viser, hvordan hovedpersonen Julie beskriver sin smagsoplevelse med smør, hvilket skal fungere som eksempel for eleverne i de efterfølgende øvelser. Med inspiration fra den direkte tilgang til ordforrådstræning arbejder eleverne målrettet med udvidelse af ordforråd, hvorefter de selv skal skrive en beskrivelse, der ligner Julies fra filmklippet. Afslutningsvis skal eleverne i grupper blindsmage, beskrive og gætte, hvad de smager.
Fag
Engelsk
Kompetenceområder
 • Skriftlig kommunikation
 • Mundtlig kommunikation
Faglige temaer
 • Ordforråd
 • Smagsoplevelser
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Beskriv
 • Skriv
 • Erindr
 • Smag
 • Engelsk
 • Udskoling
 • Snak
 • Beskriv
 • Skriv
 • Erindr
 • Smag
 • Skriftlig kommunikation
 • Mundtlig kommunikation
 • Ordforråd
 • Smagsoplevelser
I følgende aktivitet skal eleverne arbejde målrettet med internationale kulturmøder, hvor smag bliver et bindeled. Aktiviteten indeholder videoudveksling med elever fra Trinity Valley School, Fort Worth, Texas. Eleverne skal i aktiviteten opleve, hvordan amerikanske elever oplever et udvalg af danske madvarer og smage, de ikke er vant til. Herigennem skal elevernes opmærksomhed på smag og kultur skærpes og desuden åbne op for elevernes refleksion over, hvilken betydning smag har i forskellige kulturer. Der arbejdes fokuseret forestillinger om, hvordan de amerikanske elever møder de danske madvarer med de sproglige beskrivelser, og efterfølgende bearbejdes elevernes indtryk.
Fag
Engelsk
Kompetenceområder
 • Mundtlig kommunikation
 • Kultur og samfund
Faglige temaer
 • Ordforråd
 • Madkultur
Aktivitetstyper
 • Snak
 • Beskriv
 • Undersøg
 • Engelsk
 • Udskoling
 • Snak
 • Beskriv
 • Undersøg
 • Mundtlig kommunikation
 • Kultur og samfund
 • Ordforråd
 • Madkultur
I denne aktivitet skal eleverne igennem en række øvelser, der fokuserer både på mundtlighed, skriftlighed og kultur og samfund. Målet med aktiviteten er, at eleverne får mulighed for at bruge deres allerede konsoliderede ordforråd både mundtligt og skriftligt, samtidig med at de også bliver introduceret til onomatopoietikon. Afslutningsvis får de mulighed for at bruge deres kulturelle viden, hvor målet er, at eleverne bliver i stand til at kunne vurdere engelsksprogede tekster i forhold sprog og genre. I denne sidste del er der taget i udgangspunkt i to udvalgte reklamer. For inspiration til andre reklamer, der ligeledes kunne benyttes, henvises der til det uddybende afsnit.
Fag
Engelsk
Kompetenceområder
 • Kultur og samfund
 • Mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
Faglige temaer
 • Reklamer
 • Ordforråd
 • Madkultur
Aktivitetstyper
 • Lyt
 • Snak
 • Smag
 • Skriv
 • Engelsk
 • Udskoling
 • Lyt
 • Snak
 • Smag
 • Skriv
 • Kultur og samfund
 • Mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Reklamer
 • Ordforråd
 • Madkultur
Denne første del af materialet introducerer dig - læreren - for en række indledende tekster, som didaktisk og fagligt udfolder baggrundsidéerne til materialet.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • Tekstur
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Natur/teknologi
 • Mellemtrin
 • Tekstur
 • Kommunikation
 • Fremstilling
 • Kronologi og sammenhæng
 • Madlavning
 • Måltid og madkultur
 • Undersøgelse
 • Geometri og måling
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Kommunikation
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Kulturhistorie
 • Tilberedning
 • Gulerod
Første temadag er en generel introduktion til sanser, og hvordan alle sanser bidrager til smag. På denne temadag er der specifikt fokus på den æstetiske virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne udbygger deres eksisterende viden om sanser fra indskolingen og erfarer, at smag er mere end den proces, som foregår i munden. Dette formål handler om at lære om smag. Derudover er formålet, at eleverne erfarer, at de gennem smag og udtryk for smagsoplevelse kan lære noget om andre fag. Temadagen ligger indenfor rammerne af mellemtrinnets natur/teknologi, madkundskab og dansk.
Fag
Natur/teknologi, Madkundskab, Dansk
Kompetenceområder
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Natur/teknologi
 • Madkundskab
 • Dansk
 • Mellemtrin
 • Kommunikation
 • Undersøgelse
 • Madlavning
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • De fem grundsmage
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • Tekstur
 • Gulerod
På temadag 4 er der specifikt fokus på den kommunikative virksomhedsform. Formålet med temadagen er, at eleverne får kendskab til smag som et kulturelt og socialt fænomen. Hvor de tidligere temadage satte fokus på smag som sansemæssig oplevelse og som fysisk-kemiske egenskaber omsat i madlavning, så arbejder eleverne i temadag 4 med, hvordan smag er med til at forme opfattelser og skabe fællesskaber.
Fag
Dansk, Historie, Madkundskab
Kompetenceområder
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
Faglige temaer
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Historie
 • Madkundskab
 • Mellemtrin
 • Fremstilling
 • Kommunikation
 • Kronologi og sammenhæng
 • Fødevarebevidsthed
 • Madlavning
 • Ordforråd
 • Smag med alle sanser
 • De fem grundsmage
 • Ordsprog
 • Kulturhistorie
 • Gulerod