Gå til hovedindhold

Du er her

Smagen af frugt og grønt: Danskmateriale modul 2-8

Dansk
Kemi
1. g
2. g
3. g
Forfattere:  Casper Thrane, Lone Berg

Her forefindes den komplette samling af danskmaterialer til forløbet "Smagen af frugt og grønt – Smagsbegrebet analyseret og formidlet".

Tip! Til inspiration kan du her læse, hvordan 2y arbejdede med smag i danskundervisningen.

Aktiviteter i forløbet

Modul 1 er et fællesmodul for både dansk og kemi, hvor der introduceres til emnet "smag" i en dansk- og kemifaglig kontekst.
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Smagsreceptorer
 • Smagens psykologi
 • De fem grundsmage
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Smagsreceptorer
 • Smagens psykologi
 • De fem grundsmage
Der samles op på Wistoft-artiklen fra modul 1, ligesom eleverne har læst en række nye tekster om smag med basis i fiktion og naturvidenskab. Øvelser i relation til disse vil udgøre omdrejningspunktet i undervisningen.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Genrer
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Fortolk
 • Sans
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Fortolk
 • Sans
 • Genrer
Der arbejdes med teksten "Skriftlig eksamen i dansk" samt to øvrige tekster omhandlende smag - disse to tekster arbejdes der tekstanalystisk med, ligesom der indgår en aktiv skriveøvelse.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
 • Litterær analyse
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Snak
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Skriv
 • Snak
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
 • Litterær analyse
Der arbejdes med karakteristik af den reflekterende artikel som genre, analyse og fortolkning af Knausgård-essay ”Sukker”.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Skriv
 • Fortolk
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Skriv
 • Fortolk
 • Essay
 • Artikel
 • Genrer
 • Skriveøvelser
Smag tværfagligt betragtet ud fra kemi-artikel og danskfaglig teori om smag og betydning.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Artikel
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Artikel
En skrivetime! Skriftlighed, refleksion, skriftlighed og refleksion…
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Artikel
Aktivitetstyper
 • Se
 • Læs
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Se
 • Læs
 • Artikel
Inddragelse af sekundærlitteratur samt smag og diskurs.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • Artikel
 • Skriveøvelser
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Skriv
 • Artikel
 • Skriveøvelser
Oplæsning, diskussion, sprog og smag.
Fag
Dansk
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • De fem grundsmage
 • Artikel
Aktivitetstyper
 • Læs
 • Skriv
 • Dansk
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g
 • Læs
 • Skriv
 • De fem grundsmage
 • Artikel
Denne aktivitet afslutter hele forløbet og har omdrejningspunkt i begrebet konvivialitet. Konvivialitet vil sige en medleven i måltidet - dvs. det engagement, som ikke blot handler om at spise maden, men også skabe en kontekst og en indleven. Gruppevis laver/medbringer eleverne en ret til 3-4 personer. Denne indgår i fællesspisning, og programmet står derudover på gruppefremlæggelser, digtoplæsning m.v.
Fag
Dansk, Kemi
Kompetenceområder
 • -
Faglige temaer
 • -
Aktivitetstyper
 • -
 • Dansk
 • Kemi
 • 1. g
 • 2. g
 • 3. g