Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

Du er her

Om Fag med smag-materialernes forfattere

Hvem har forfattet de didaktiske undervisningsmaterialer?

Forfatterne bag de didaktiske materialer til Fag med smag kommer alle med forskellige baggrunde og faglige idéer, men fælles er en æstetisk interesse i forhold til at inddrage smagssansen som et didaktisk element i undervisningen. Her finder du en kort præsentation af Fag med smags forfattere (alfabetisk sorteret).

Anne Krogh Aastrup

Materialer (folkeskole):
Smag på talemåderne
Smag og behag i religionerne

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk, billedkunst og Kristendomskundskab. Igangværende uddannelse som cand.pæd. i didaktik mshp. materiel kultur ved DPU Aarhus Universitet.

”Min interesse i udviklingen af læremidler omkring smag er opstået ud fra arbejde med læring og æstetik i undervisningen. Og netop smagen binder disse to aspekter rigtig godt sammen gennem sin sanselige tilgang og indbyggede læringselementer. Målet er for mig er at skabe et nærværende materiale for eleverne, som gør em abstrakt læringen konkret og relevant ved at koble det til deres egen verden gennem det sanselige. Koblingen mellem smag, æstetik og læring synes jeg, er en meget interessant vinkel ind i undervisningen, da den lader eleverne bruge sig selv og deres kropslige erfaring og herved fremme både sociale samspil og individuel læring”.

 

Thomas Brahe

Materialer (folkeskole):
Fra overflod og madspild til ressourceudnyttelse og nye smage
Maskulinet, smag og samfund

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i bl.a. dansk og samfundsfag. Derudover cand.pæd.soc. fra DPU Aarhus Universitet.

”Hvad er smag? Og kan smag – med fordel – bruges som æstetisk katalysator for læring? I så fald: hvornår og hvordan kan eller bør smagsoplevelser inddrages? Disse spørgsmål er grundlæggende for mig i forbindelse med udviklingen af læremidler, som har smag, smagssansen og smagskultur(er) som didaktisk omdrejningspunkt såvel æstetisk og som læringsmål. Hypotesen er, for mig, at 1) smagssansen er en væsentlig del af den måde, vi som mennesker erkender verden på, ikke mindst som børn og unge, og at 2) smagssansen, teoretisk set, er tæt knyttet til vores erindringssystem, hvorfor 3) der logisk kan ligge en række læringspotentialer ved, på givne tidspunkter, at lade eleverne smage på særligt udvalgte mad-, rå- og drikkevarer i undervisningen. Disse smagsoplevelser skal naturligvis have en understøttende kobling til det fagfaglige stof, der arbejdes med.”

 

Kristine Böhm

Materialer (folkeskole):
Kannibaler og billedsprog i litteraturen
Den store morgenmadstest

 

Uddannet meritlærer med linjefag i dansk, biologi og madkundskab. Derudover cand.scient.sand.publ. fra Københavns Universitet.

”Jeg synes, det er utroligt spændende, hvordan sanseoplevelser kan fremme både det sociale samspil mellem eleverne og elevernes læring. Dvs. hvordan det at være fælles om fx en smagsoplevelse både skaber en følelse af fælleskab i klassen og vækker elevernes lyst til læring. Gennem smags- og sanseoplevelser bliver eleverne udfordret, og de skal tage stilling til, hvad de synes om og IKKE om. Dette giver læreren rigtig gode muligheder for få dannelsesaspektet med i undervisningen.”

 

Morten Christensen

Materialer (folkeskole):
Emulsioner - mellem vand og fedt
Surt show

Materialer (gastronomudd.):
Smag på ægget - omelet med viden

 

Uddannet cand.scient. i nanobioscience med ph.d. i molekylær biofysik.
 
”Jeg er særligt interesseret i, hvordan vores naturfaglige viden kan anvendes til at forstå de valg, vi træffer i dagligdagen, når vi laver mad. Jeg forsøger gennem min erfaring med fødevareproduktion og viden om gastronomi at få elevers øjne op for de naturfaglige problemstillinger og perspektiver, der findes i madlavning og fødevarefremstilling. Jeg er især optaget af at bruge køkkenet som et laboratorium, der kan sanseliggøre naturvidenskaben."

 

Lisa Hansen

Materialer (folkeskole):
Smag på genren
Speaking with and about foods

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk og engelsk. Igangværende uddannelse som cand.pæd. i generel pædagogik ved DPU Aarhus Universitet.

"Min motivation for udvikling af læremidler i korrelation med smag som æstetisk element er drevet af nysgerrighed og skærpet opmærksomhed på de interessante mulighedsrum som opstår. Koblingen mellem smag og læring har givet mig mulighed for at eksplorere dansk og engelsk fagets indholdsområder, hvilket har vist hvordan smag kan virke som katalysator for nye læringsmuligheder igennem spændende aktiviteter. Mit mål som læremiddelforfatter er at bidrage med aktiviteter til folkeskolen, der sammentænker smag og læring på en innovativ og omhyggelig måde."

 

Lise Holm

Materialer (folkeskole):
De svære fonemer
Smagskombinationer

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk, matematik, idræt og billedkunst. Har desuden læst diplomfag på VIA, der tilsammen udgør en læsevejlederuddannelse.

”Jeg er vild med, at smagen kan give eleverne et meget konkret og fælles udgangspunkt for læring, der passer godt ind i arbejdet med matematik. Jeg er desuden optaget af, hvordan motorik og sanser kan lagre viden i kroppen, og hvordan smagen kan bruges i den sammenhæng. Mine danskmaterialer er lavet med udgangspunkt i læring via smag, hvor jeg afsøger muligheden for, at smag kan lagre sig i kroppen som tavs viden og give det fagfaglige noget at læne sig op af.”

 

Mathias Mølleskov

Materialer (folkeskole):
Smag på ritualet
Smag på den danske madkulturs historie

 

Uddannet lærer med linjefag i engelsk, historie og kristendomskundskab. Igangværende uddannelse som cand.pæd.phil.

”Min interesse som lærermiddelforfatter er, hvordan æstetiske læreprocesser kan bruges som et didaktisk og pædagogisk redskab til at fremme elevernes læring i undervisningen. I samarbejde med Smag for Livet har jeg haft mulighed for at udarbejde undervisningsmateriale, hvor lige netop smag indgår som et æstetisk element – hvilket har været utroligt spændende og inspirerende. Smag for Livets arbejde med at inddrage smag på tværs af alle folkeskolens faggrupper, er et eksempel på, hvordan den æstetiske tilgang til undervisningen kan og bør fylde meget mere i folkeskolen, end den gør i dag.”

 

Rasmus Petersen

 

 

Rasmus Petersen, Læreruddannet i fagene dansk, samfundsfag og madkundskab. Arbejder på en folkeskole i København.

“For mig handler smag om erkendelse og nysgerrighed. En erkendelse af ikke at tage det genkendelige for givet mod en nysgerrighed for at turde kaste sig ud i det ukendte. Jeg er specielt interesset i at udarbejde lærermidler, der formår at benytte smagen som middel til at beskrive, analysere, reflektere og tage stilling til et givent emne. Løg er her for eksempel forunderligt!”​

Majbritt Pless

 

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk, samfundsfag, biologi og hjemkundskab. Derudover master i sundhedspædagogik fra DPU Aarhus Universitet.

”Jeg er optaget af, hvordan smag som æstetisk, sansemæssig virksomhed kan indgå som et didaktisk element i undervisningen i vekselvirkning med andre virksomhedsformer, ikke blot i faget madkundskab men i alle fag. Desuden er jeg optaget af sprog om smag - hvordan vi sprogliggør æstetiske erfaringer som led i at reflektere over smag og træffe begrundede valg i forhold til smag. Jeg arbejder ud fra et smagspædagogisk perspektiv, hvor smagen blandt andet kan bruges som et analyseredskab.”

 

Cathrine Terkelsen

 

Uddannet folkeskolelærer med linjefag i bl.a. madkundskab og dansk. Derudover cand. pæd i didaktik mshp. dansk fra DPU Aarhus Universitet.
 
”Smag er et væsentligt element i madkundskab. Men smagen rummer også et overset potentiale til at kunne danne afsæt for nye læringsaktiviteter i andre fag. Eksempelvis er jeg optaget af at udvikle aktiviteter, hvor smagsoplevelser anvendes som middel og erkendelsesvej i arbejdet med danskfagets indhold. Her er jeg bl.a. nysgerrig på at afsøge smagens mulighed for at understøtte etablering af sjove, interessante og meningsfulde skriveaktiviteter.”

 

Anne Torpegaard Festersen

 

 
Information er på vej.

Hvem har forfattet materialerne til baggrundsviden?

Forfatterne bag materialerne til Fag med Smags bagrundsviden-sektion har baggrund i bl.a. gastrofysik, sociologi og didaktik - alle med smagen som omdrejningspunkt i materialerne.

Michael Bom Frøst

 

Information er på vej.

Thomas Brahe

 

  Information er på vej.

Peter Brodersen

  Information er på vej.

Morten Christensen

 

  Information er på vej.

Mathias Porsmose Clausen

 

  Information er på vej.

Marie Damsbo-Svendsen

 

  Information er på vej.

Patricia DeCosta

 

  Information er på vej.

Ole Mouritsen

 

  Information er på vej.

Per Møller

 

  Information er på vej.

Annemarie Olsen

 

  Information er på vej.

Eva Rymann

 

  Information er på vej.

Klavs Styrbæk

 

  Information er på vej.

Karen Wistoft

 

  Information er på vej.