Gå til hovedindhold
Luk den udskriftsvenlige visning
  • Foto: Stagbird
    Foto: Stagbird

Du er her

Fag med Smag: Ny gratis lærings-app til folkeskolen

Artikel Smag for Livet lancerer lærings-app’en ”Fag med smag”. App’en er gratis, henvender sig til folkeskolens lærere og folder gennem komplette, didaktiserede undervisningsaktiviteter smagen ud i en bred vifte af folkeskolens fag.

Smag sidder ikke kun på tungen – den er over det hele, og vi bruger den hver dag. Smagen giver os nydelse, kærlighed, hygge og udfordringer. Smagen skaber grundlag for sundhed og identitet. Smagen åbner for madlavningens og måltidets fællesskaber, fornøjelser og følelse af tryghed. Og smagen er et unikt værktøj til at lære i alle skolens fag.

Forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet har derfor udviklet lærings-app’en Fag med smag og fyldt den med undervisningsaktiviteter, hvor smag både er noget, man lærer om, og noget, man lærer med

App’en er gratis, rettet mod lærere og indeholder komplette, didaktiserede undervisningsaktiviteter inden for en bred vifte af folkeskolens fag og de tilhørende kompetenceområder. Den vil kunne hentes i App Store og Google Play.

Smag katalyserer læring

Ideen om at bruge smagen som indgang til læring på tværs af skolens fag udspringer af de mange forskellige fagligheder i Smag for Livet, hvor såvel pædagogik, antropologi og læring som sensorik, gastrofysik og madhåndværk er repræsenteret. 

Centret forsker i, hvordan smagen kan bruges til meget mere end at lave mad og spise den, fx viden om naturvidenskab, forståelse af kulturelle fællesskaber og kompetence til at tage bevidst stilling til, hvad vi spiser.

I skolen kan smagen fungere som katalysator for elevernes læreprocesser, siger Liselotte Hedegaard, adjunkt ved Center for Anvendt Skoleforskning, University College Lillebælt og forsker i Smag for Livet:

”Når undervisningen tager udgangspunkt i smag, bliver eleverne aktive, sansende og arbejder eksperimenterende. Det åbner elevernes øjne for fagene på en helt ny måde, når man bruger smag i undervisningen og bygger på de æstetiske erfaringer, som eleverne får gennem smagen og sanserne.”

App’en guider læreren i undervisningen

Det gennemgående tema i Fag med smag er naturligvis smag. Smagen inddrages i materialerne som et nyt didaktisk redskab til at åbne elevernes øjne og motivation for fagenes forskellige videns- og færdighedsområder.

App’en og materialerne er udviklet af e-læringskonsulent Thomas Brahe i samarbejde med Smag for Livets forskere og undervisere. Han har designet læringsapp’en til at guide læreren bedst muligt:

”App’ens grundlæggende tilgang til undervisningen er, at det er læreren, der danner udgangspunktet for, hvordan undervisningen sættes i gang og struktureres. Derfor indeholder alle aktiviteter forslag og guides til både organisering af eleverne og oplæg til, hvordan dialoger med eleverne kan tage sig ud. Til hver aktivitet følger uddybende information, som kan gøre læreren klogere på emnerne. En række af aktiviteterne lægger desuden op til tværfagligt arbejde.

Indholdet vil løbende blive udvidet med nye aktiviteter, og som bruger har du også mulighed for at give feedback og foreslå forbedringer.”

Smag for Livet er støttet af Nordea-fonden og kan med denne støtte gøre app’en og materialerne frit tilgængelige for alle, der ønsker at bruge dem. Undervisningsforløbene er afprøvet i praksis på udvalgte klasser som del af Smag for Livets forsknings- og formidlingsprojekter.

Målet er bl.a., at smagen får en mere central rolle i børn og voksnes bevidsthed om læreprocesser og erkendelse. Smagen kan – som en æstetisk drivkraft – bidrage til nye erkendelsesformer og skabe mere varige spor af læring.

Omtalt i artiklen

E-læringsmedarbejder

Thomas er ansat som e-læringskonsulent ved Smag for Livet og har til opgave at udvikle læremidler, som fremover kan bruges i undervisningen både i folkeskolen, i gymnasiet og på de uddannelsesinstitutioner, hvor undervisere uddannes. I udgangspunktet sigtes mod digitale læremidler, som kan anvendes på en række af de mest udbredte platforme, men også analoge materialer kan udvikles.

Thomas er uddannet folkeskolelærer og har en kandidatgrad i pædagogisk sociologi, samt kompetencer inden for webudvikling og brugerinterfaces.
Cand.pæd. i didaktik og læremiddelredaktør
 

Cathrine Terkelsen er smagsambassadør og ansat som læremiddelredaktør i Smag for Livet. Her har hun til opgave at udvikle og redigere læremidler, som skal bruges i bl.a. folkeskolens undervisning.

Cathrine underviser derudover i faget Madkundskab på Læreruddannelsen Fyn.

Cathrine er cand.pæd. i didaktik (dansk) og desuden uddannet lærer med linjefag i madkundskab, idræt, svømning og dansk.

I sit speciale har hun fordybet sig i, hvordan smagsoplevelser kan inddrages i skriveaktiviteter i danskundervisningen.

Adjunkt, PhD.

Fokusområde: Læring

Liselotte Hedegaard er medlem af Smag for Livets centerledelse. Hun er ansat som adjunkt ved University College Lillebælt, hvor hun varetager projektledelsen af UCLs arbejde i Smag for Livet.

Liselotte Hedegaard har en baggrund i filosofi. Hendes forskningsinteresser retter sig mod sanseerfaring, særligt indenfor rammerne af fænomenologisk undersøgelse. I praksis arbejder hun med, hvordan sanseerfaring, specielt smag, kan anvendes i det pædagogiske og didaktiske arbejde.

 

Postdoc, ph.d. - Mag.art.

Jonatan Leer er postdoc på DPU, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet under Smag for Livet i hovedområde 1: Læring.

Jonatan forsker i smagspædagogik og madkultur. Han er særligt optaget af koblingen mellem mad og maskulinitet, samt af kulturelle repræsentationer af smag og mad. For tiden er han særligt optaget af gastronationalisme og af smagsnostalgi.

Jonatan har forfattet ph.d.-afhandlingen Ma(d)skulinitet (2014) om maskulinitet i moderne europæiske madprogrammer. Endvidere har han publiceret adskillige artikler om madkultur og køn bl.a. Strange Culinary Encounters (Food, Culture and Society, 2015) og Madlavning som maskulin eskapisme (Norma: International Journal of Masculinity Studies, 2013). Jonatan er også redaktør af antologien Media Food, som udkommer i Ashgates Critical Food Studies-serie i 2016.

Jonatan har også forfattet mere end 50 populærvidenskabelige klummer om madkultur i bl.a. Magisterbladet og CO-Søfart, og han har en fortid som restaurantanmelder og kogekone.

Lektor, master i sundhedspædagogik

Fokusområde: Læring

Kirsten Marie Pedersen er lektor i madkundskab på University College Lillebælt.

Hun uddanner og efteruddanner madkundskabslærere, udvikler læremidler og har gennem flere år arbejdet for både Smagens Dag og Madkamp – DM i Madkundskab.

Postdoc, ph.d.

Syddansk Universitet
Fokusområde: Gastrofysik

Morten Christensen er postdoc i Smag for Livet, hvor han både bedriver forskning og formidling. Han arbejder med, og forsker i, biofysik og gastrofysik med mikroskopi, tekstur og struktur i mad. Han har særligt fokus på formidling af smag og madlavningens fysik og kemi til elever i uddannelsessystemet (institutioner, folkeskolen, gymnasiet og universitetet).