Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

 • Forfatteren Karl Ove Knausgård beskriver sukker i sin roman “Om vinteren". Foto via Wikimedia Commons
  Forfatteren Karl Ove Knausgård beskriver sukker i sin roman “Om vinteren". Foto via Wikimedia Commons

Du er her

Knausgård og Brønnum Carlsen - genreøvelse til dansk på gymnasieniveau

Undervisningsmateriale Gruppearbejde - Smag og genreformidling (35 min.)
 • Denne øvelse træner din bevidsthed om forholdet mellem genrer og skriftlig formidling (om smag)

Materiale:

 • Knausgård, Karl Ove: ”Sukker”, Om vinteren, Lindhardt og Ringhof (2015), s. 157-159.
 • Carlsen, Helle Brønnum: “Smag”, Gastronomisk leksikon, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (2010).

 

Start med at tage en runde i gruppen, hvor alle får mulighed for at fremlægge deres pointer til de to teksters sprog og skrivestil, herunder ligheder og forskelle.

Beslut jer herefter for, hvilken af de to tekster, som I vil fokusere på i jeres analyse. Lav nu en analyse og fortolkning af den valgte teksts indhold og form med fokus på smagsbegrebet. Hav hele tiden den fravalgte tekst i tankerne til sammenligning.

I kan i jeres formanalyse f.eks. komme ind på nedenstående forhold:

 • Hvordan er tekstens komposition (f.eks. indledning (vinklet og motiveret), midte og afslutning?)
 • Anvender teksten konkrete eksempler og/eller abstrakte synspunkter?
 • Er sætningerne lange eller korte? Er der analytisk eller syntetisk ordstilling?
 • Hvordan er ordvalget (f.eks. fremmedord, fagtermer, hverdagsord. Overvægt af adjektiver, adverbier, verber eller substantiver)?
 • Hvordan er tonen i teksten (personlig/subjektiv, objektiv)?

Indholdsmæssigt skal I overveje:

 • Hvor mange forskellige betydninger tillægges smagen i teksten? Oplist dem alle og lav konkrete henvisninger som belæg.
 • I Karen Wistofts artikel ”Smagsdidaktisk refleksionsteori i faget madkundskab”, som vi læste til første modul, karakteriserer Wistoft smagsbegrebet ud fra både en naturvidenskabelig og en humanistisk vinkel. Hun skriver desuden, at smagen er kontekstuel og individuel, samt at smag er et emergent[1] begreb. Overvej, om nogle af Wistofts pointer om smagsbegrebet er i spil i Knausgårds og Brønnum Carlsens tekster. Begrund jeres pointer med konkrete henvisninger til teksterne.

Personlig vurdering:

 • Hvilken tekst om smag – Knausgårds eller Brønnum Carlsens – er egentlig den bedste? Begrund gerne jeres synspunkt ud fra en dybt subjektiv vinkel, og lad os se, om ikke der sniger sig en smule faglighed med også ;-)
 

[1] emergent: Fremkommet som et resultat af flere årsager i et sammensat system uden at kunne udledes af de enkelte deles egenskaber.

Omtalt i artiklen

Lektor, Risskov Gymnasium og Ph.d.-studerende, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.


Cand.mag. Lektor i dansk og oldtidskundskab ved Risskov Gymnasium

Fokusområde: Læring

Casper Thrane er ansat som lektor i dansk og oldtidskundskab ved Risskov Gymnasium. I danskundervisningen har han i en årrække arbejdet med konkrete smagsoplevelser som en forudsætning for fagets teoretiske og intellektuelle læring. Casper Thrane er medforfatter til lærebogen Livretter - mad i kunst og litteratur (2014).

I Smag for Livet udvikler Casper Thrane tværdisciplinært (dansk og kemi) undervisningsmateriale til STX med udgangspunkt i smag.